Visit Boden

Kommunikatör – Projektledare Visit Boden

Boden turism/Visit Boden rekryterar en Kommunikatör i kombination med projektledning. Är du en person som gillar när det händer och vill vara en del i Visit Bodens resa i att bli mer synlig och tydligare som destination? Samt samarbeta med våra fantastiska medlemmar i olika projekt som syftar att utveckla deras verksamheter och även destinationen. Då ska du höra av dig till oss!

Boden turism är en ekonomisk förening med cirka 35 medlemmar i hela vår kommun. Det är en stor bredd av entreprenörer som bedriver verksamhet både sommar- och vintersäsonger på landsbygden och inom centrala Boden. Vi ser stora möjligheter att utveckla samverkan mellan medlemmar och även med andra näringar tex handel, restaurang osv. Inom verksamheten jobbar vi just nu med att bli mer digitala (utveckla sociala medier, webbsida, appar osv) och också med att bidra till en ökad samverkan för produktutveckling. Vi satsar på Infopoints på strategiska platser i kommunen och arbetar med att utrusta dessa med turistinformation.

Besöksnäringen är en viktig och stor del av samhällsomställningen och den gröna omställningen i Boden som pågår just nu. Vi jobbar i nära samarbete med Bodens kommun, Boden Business Park, Boden tillsammans och Centrumutveckling. Tillsammans skapar vi en ännu bättre upplevelse av Boden för både kommunmedborgarna och besökarna. Ytterst handlar allt arbete om att öka attraktion för en ökad inflyttning. I den aspekten behöver vi fortsätta utveckla destinationsvarumärket Visit Boden.

Detta behöver du ha koll på:

- Skapa digitalt material som tex digitala kampanjer, stories, inlägg, webbsidor, appar osv.
- Ta enklare foton för Visit Bodens nyttjande.
- Formulera och få ihop texter till kampanjer, medlemmar, webbsida osv.
- Ta initiativ till aktiviteter och insatser som gynnar våra medlemmar och destinationen.
- Driva projekt tillsammans med medlemmar och övrig personal.

Att arbeta inom besöksnäringen och med kommunikation förutsätter ett gott värdskap, bra bemötande och lösningsinriktad personlighet.

Tjänsten är ett vikariat och vi är flexibla med omfattningen av tjänsten och arbetstider. Arbetsplatsen är i våra lokaler på Kungsgatan 40 centralt i Boden. Vi kommer lägga stor vikt vid din personliga lämplighet och personliga egenskaper. Vi tror att rätt person är det viktigaste för att lyckas med uppdraget.

För mer information kontakta:

Anki Granström, styrelseordförande
och tf verksamhetsansvarig Boden turism.
Tel: 070-317 4767 epost: anki@bodenturism.se

Peter Wallin, vice styrelseordförande Boden turism.
Tel: 070-326 2844

Arbetsgivare:

Boden turism ekonomisk förening
Kungsgatan 40
961 64 BODEN

Är du intresserad av att jobba hos oss?

Skicka in din ansökan här:

Därför är saker som nedskräpning, naturförstörelse och långvariga tältläger saker som bryter mot allemansrätten.

Enligt allemansrätten får du ta dig fram nästan överallt i naturen, men inte för nära hus. Du får även övernatta en eller ett par nätter på någon annans mark, plocka blommor, bär och svamp så länge de inte är fridlysta och bada, åka båt och paddla i vattendrag.

Däremot får du inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller åkrar med växande gröda. Du får heller inte ta dig fram på motordrivna fordon i naturen, skada träd eller buskar, eller skada djur.

En viktig del av allemansrätten är att alltid ta med allt skräp från platsen du varit på. Skräp förstör naturen och riskerar att göra djur sjuka om de äter av det. Skräp är också trist att titta på. Ta gärna med dig andras kvarlämnade skräp, om du hittar något. Tillsammans kan vi ansvara för att allemansrätten fortsätter fungera som den är tänkt.

Allemansrätten - vad innebär den?

Friluftsfrämjandet värnar om allemansrätten för att behålla friluftsmiljöer och möjliggöra friluftsliv för alla. Men varför finns allemansrätten och vad innebär den?

Vad är allemansrätten?

Allemansrätten är en avgörande förutsättning för att bedriva friluftsliv i Sverige. Det är den som gör att vi kan vandra, paddla och tälta nästan var vi vill. Omkring 80 % av marken i Sverige ägs av privatpersoner och bolag, men tack vare allemansrätten har vi möjlighet att röra oss på privat mark och vägar. Hur fantastiskt är inte det?  

Men allemansrätten är inte bara en rättighet utan innebär även skyldigheter. När vi vistas i naturen är det viktigt att ta hänsyn till natur, djurlivet, markägare och andra besökare.

Allemansrättens regler

Allemansrätten förekommer i grundlagen, men är tekniskt sett ingen lag. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Grundregeln är att inte störa eller förstöra.

Allemansrätten - vad innebär den?

Friluftsfrämjandet värnar om allemansrätten för att behålla friluftsmiljöer och möjliggöra friluftsliv för alla. Men varför finns allemansrätten och vad innebär den?

Vad är allemansrätten?

Allemansrätten är en avgörande förutsättning för att bedriva friluftsliv i Sverige. Det är den som gör att vi kan vandra, paddla och tälta nästan var vi vill. Omkring 80 % av marken i Sverige ägs av privatpersoner och bolag, men tack vare allemansrätten har vi möjlighet att röra oss på privat mark och vägar. Hur fantastiskt är inte det?  

Men allemansrätten är inte bara en rättighet utan innebär även skyldigheter. När vi vistas i naturen är det viktigt att ta hänsyn till natur, djurlivet, markägare och andra besökare.

Allemansrättens regler

Allemansrätten förekommer i grundlagen, men är tekniskt sett ingen lag. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Grundregeln är att inte störa eller förstöra.

Därför är saker som nedskräpning, naturförstörelse och långvariga tältläger saker som bryter mot allemansrätten.

Enligt allemansrätten får du ta dig fram nästan överallt i naturen, men inte för nära hus. Du får även övernatta en eller ett par nätter på någon annans mark, plocka blommor, bär och svamp så länge de inte är fridlysta och bada, åka båt och paddla i vattendrag.

Däremot får du inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller åkrar med växande gröda. Du får heller inte ta dig fram på motordrivna fordon i naturen, skada träd eller buskar, eller skada djur.

En viktig del av allemansrätten är att alltid ta med allt skräp från platsen du varit på. Skräp förstör naturen och riskerar att göra djur sjuka om de äter av det. Skräp är också trist att titta på. Ta gärna med dig andras kvarlämnade skräp, om du hittar något. Tillsammans kan vi ansvara för att allemansrätten fortsätter fungera som den är tänkt.